Medarbetare

Är du intresserad av att vara med och forma en växande advokatbyrå?

Väx med oss
Espen Størseth Iversen
Associate · Biträdande jurist

Espen Størseth Iversen

esi@groadvokat.se

+46 (0)73 305 00 95

LinkedIn

Espen arbetar brett inom corporate finance och private equity. Espen är därtill en särskilt uppskattad rådgivare inom fondstrukturer, ägarfrågor, finansiell reglering, dataskydd/GDPR och anti-penningtvätt. Espen har erfarenhet av att etablera riskkapitalstrukturer, inklusive upprättande av avtal och tillståndsansökningar för förvaltningsbolag, företräda riskkapitalägda bolag samt arbeta med internkontrollsystem och regelefterlevnadsprogram för GDPR och anti-penningtvätt. Espen kommer närmast från en roll som bolagsjurist för Haflo AB (family office) och var dessförinnan Legal Counsel & Compliance Officer på Permian Administration AB (fondadministratör) samt VD på ett förvaringsinstitut för PE-fonder.

Espen har juristexamen från Universitetet i Oslo, Norge.

Ida Lindberg
Partner · Advokat

Ida Lindberg

il@groadvokat.se

+46 (0)76 625 95 50

LinkedIn

Ida Lindberg är specialiserad på Privacysfrågor (GDPR/privacy), kommersiella avtal inom bland annat IT samt tvistelösning. Ida har mångårig erfarenhet från att assistera bolag i GDPR-förberedande projekt samt att företräda klienter, såväl mindre som större bolag, i kommersiella förhandlingar och tvister. Ida var tidigare advokat på Synch Advokat. Dessförinnan har Ida arbetat på Frank advokatbyrå och Hammarskiöld advokatbyrå.

Ida är advokat och har juristexamen från Stockholms universitet.

Kristian Hermanrud
Partner · Advokat

Kristian Hermanrud

khe@groadvokat.se

+46 (0)70 202 90 02

LinkedIn

Kristian har mångårig erfarenhet av att företräda grundare och förvaltarteam såväl som institutionella investerare och riskkapitalgrupper kring ägarfrågor och investeringar i riskkapitalägda bolag och fonder. Kristians uppdrag för banker och institutionella investerare kretsar huvudsakligen kring etablering av investeringsstrukturer och fondgranskningar och han är även en efterfrågad rådgivare under bolagens tillväxtfas med rådgivning kring bl.a. kapitaliseringar, ägaravtal, incitamentsprogram och förvärv. Om Kristian inte är på kontoret är han troligtvis på väg upp i en masttopp på en segelbåt någonstans ute på havet. Kristian har tidigare arbetat som specialist på Andulf Advokat och Advokatfirman Delphi i Stockholm.

Kristian är advokat och har juristexamen från USA och Sverige samt en ekonomexamen från Uppsala Universitet.

Moa Erikols
Senior Associate · Advokat

Moa Erikols

me@groadvokat.se

+46 (0)73 305 00 55

LinkedIn

Moa Erikols arbetar brett inom corporate finance och private equity. Moa är därtill en särskilt uppskattad rådgivare vid frågor rörande kapitalanskaffningar, fondgranskningar och företagsöverlåtelser, och allmän bolagsrätt. Moa tog sin juristexamen 2016 och har sedan dess främst arbetat med investeringar och privat M&A som biträdande jurist på Synch Advokat och Hannes Snellman. Moa har även arbetat på Finansinspektionens bankrättsavdelning med inriktning mot tillståndsfrågor för finansiell verksamhet.

Moa är advokat och har juristexamen från Stockholms universitet.

Oskar Belani
Partner · Advokat

Oskar Belani

obi@groadvokat.se

+46 (0)73 369 51 95

LinkedIn

Oskar har mångårig erfarenhet från transaktionsmarknaden och den privata och publika riskkapitalmarknaden och biträder företrädesvis entreprenörsledda bolag och deras investerare i frågor rörande förvärv, finansiering och bolagsstyrning. Oskar är en uppskattad rådgivare till framtidens stjärnföretagare och uppskattas för sin förståelse för entreprenörers behov och förutsättningar. Oskar har tidigare arbetat på Advokatfirman Vinge samt Synch Advokat.

Oskar är advokat och har juristexamen från Uppsala universitet samt en fil. kand. i kommunikationsvetenskap.

Sebastian Wiklund
Utredare · Juridiskt biträde

Sebastian Wiklund

sw@groadvokat.se

+46 (0)73 305 00 77

LinkedIn

Sebastian Wiklund är aktiv inom samtliga byråns expertisområden, men med särskild fokus på kapitalanskaffningar och i allmänna bolagsrättsliga frågor. Parallellt med att arbeta på Gro slutför Sebastian sina studier på juristprogrammet vid Uppsala universitet

Sofia Halliday Bruno
Partner · Advokat

Sofia Halliday Bruno

sb@groadvokat.se

+46 (0)70 770 83 29

LinkedIn

Sofia är specialiserad på Privacysfrågor (GDPR/ePrivacy), IT-relaterad juridik och kommersiella avtal. Sofia har mångårig erfarenhet av att företräda såväl internationella koncerner som myndigheter och tillväxtbolag. Sofia har tidigare arbetat som ansvarig bolagsjurist för Europa på techbolaget Outbrain UK Ltd i London. Dessförinnan arbetade Sofia som Legal Digital & Privacy Expert på den digitala brevlådan Kivra AB och som jurist på Advokatfirman Delphi i Stockholm.

Sofia är advokat och har juristexamen från Stockholms universitet.

Sophie Piir
Senior Associate · Biträdande jurist

Sophie Piir

sp@groadvokat.se

+46 (0)72 398 28 34

LinkedIn

Sophie har bred och mångårig erfarenhet av att ha arbetat som bolagsjurist i olika reglerade verksamheter, noterade bolag och start-ups med tyngdpunkt på bolagsstyrning och kommersiella avtal men även med regelefterlevnad, privacyfrågor och produktutveckling. Sophie har tidigare varit biträdande jurist på advokatfirman TM & Partners och har tjänstgjort som notarie på Norrköpings Tingsrätt.

Sophie har en juristexamen från Stockholms Universitet.

Quote Icon

Gro är en engagerad och trygg samarbetspartner som förstår den kommersiella verkligheten för klienten och anpassar rådgivningen därefter