Mångårig erfarenhet av rådgivning relaterad till corporate finance & transaktioner

Gro Leaf Icon

Incitamentsprogram, ägarfrågor och bolagsstyrning

Gro Leaf Icon

Riskkapital

Gro Leaf Icon

M&A och transaktionsrådgivning

Corporate Finance

Från såddkapital till exit

Advokaterna och juristerna på Gro har bakgrund hos några av Sveriges ledande advokatbyråer och har omfattande erfarenhet av att bistå svenska och utländska entreprenörer och investerare i affärsjuridiska frågor.

Verksamhetsgruppen arbetar löpande med allt från transaktionsrågivning till riskkapitalfinansieringar, ägarfrågor, incitamentprogram och löpande rådgivning.