Mångårig erfarenhet av rådgivning relaterad till corporate finance & transaktioner

Gro Leaf Icon

Incitamentsprogram, ägarfrågor och bolagsstyrning

Gro Leaf Icon

Riskkapital

Gro Leaf Icon

M&A och transaktionsrådgivning

Corporate Finance

Från såddkapital till exit

Juristerna på Gro har erfarenhet från Sveriges ledande advokatbyråer och från att bistå svenska och utländska entreprenörer och investerare i affärsjuridiska frågor.

Verksamhetsgruppen arbetar löpande med transaktionsrågivning, riskkapitalfinansieringar, ägarfrågor, incitamentprogram samt löpande rådgivning i relaterade frågor.