Mångårig erfarenhet av corporate finance & transaktioner

Gro Leaf Icon

M&A och transaktions-rådgivning

Gro Leaf Icon

Riskakapitalfinansieringar och investeringar

Gro Leaf Icon

Incitamentsprogram, ägafrågor och bolagsstyrning

Corporate Finance

Från såddkapital till exit

Advokaterna och juristerna på Gro kommer från Sveriges ledande advokatbyråer och har i många år bistått svenska och utländska entreprenörer & investerare i affärsjuridiska frågor.

Verksamhetsgruppen arbetar löpande med allt från transaktionsrågivning till riskkapitalfinansieringar, ägarfrågor, incitamentprogram och löpande rådgivning.