Coworkers·Annika Elmér
Partner · Advokat

Annika Elmér

ael@groadvokat.se

+46 (0)70 573 89 59

LinkedIn

Annika har över 20 års erfarenhet som specialist inom arbetsrätt/HR-juridik och åtar sig löpande uppdrag för arbetsgivare som på olika sätt behöver stöd i relation till sina anställda. Annika arbetar brett inom området med bland annat arbetslivsinriktad rehabilitering, omstruktureringar/neddragningar, arbetsbrist, uppsägningar, avsked, chefsstöd och förhandlingar. Annika har stor erfarenhet inom tvistelösning och uppträder regelbundet som ombud inför domstol och skiljenämnd samt utses regelmässigt som skiljeman i arbetstvister. Annika företräder arbetsgivare inom alla sektorer inklusive börsnoterade bolag, ägarledda små och medelstora tjänsteföretag, samt regioner och kommuner.

Annika är advokat och har en juristexamen från Stockholms universitet.