Coworkers·Espen Størseth Iversen
Associate · Biträdande jurist

Espen Størseth Iversen

esi@groadvokat.se

+46 (0)73 305 00 95

LinkedIn

Espen arbetar brett inom corporate finance och private equity. Espen är därtill en särskilt uppskattad rådgivare inom fondstrukturer, ägarfrågor, finansiell reglering, dataskydd/GDPR och anti-penningtvätt. Espen har erfarenhet av att etablera riskkapitalstrukturer, inklusive upprättande av avtal och tillståndsansökningar för förvaltningsbolag, företräda riskkapitalägda bolag samt arbeta med internkontrollsystem och regelefterlevnadsprogram för GDPR och anti-penningtvätt. Espen kommer närmast från en roll som bolagsjurist för Haflo AB (family office) och var dessförinnan Legal Counsel & Compliance Officer på Permian Administration AB (fondadministratör) samt VD på ett förvaringsinstitut för PE-fonder.

Espen har juristexamen från Universitetet i Oslo, Norge.