Coworkers·Kristian Hermanrud
Partner · Advokat

Kristian Hermanrud

khe@groadvokat.se

+46 (0)70 202 90 02

LinkedIn

Kristian har mångårig erfarenhet av att företräda grundare och förvaltarteam såväl som institutionella investerare och riskkapitalgrupper kring ägarfrågor och investeringar i riskkapitalägda bolag och fonder. Kristians uppdrag för banker och institutionella investerare kretsar huvudsakligen kring etablering av investeringsstrukturer och fondgranskningar och han är även en efterfrågad rådgivare under bolagens tillväxtfas med rådgivning kring bl.a. kapitaliseringar, ägaravtal, incitamentsprogram och förvärv. Om Kristian inte är på kontoret är han troligtvis på väg upp i en masttopp på en segelbåt någonstans ute på havet. Kristian har tidigare arbetat som specialist på Andulf Advokat och Advokatfirman Delphi i Stockholm.

Kristian är advokat och har juristexamen från USA och Sverige samt en ekonomexamen från Uppsala Universitet.