Coworkers·Moa Erikols
Senior Associate · Advokat

Moa Erikols

me@groadvokat.se

+46 (0)73 305 00 55

LinkedIn

Moa Erikols arbetar brett inom corporate finance och private equity. Moa är därtill en särskilt uppskattad rådgivare vid frågor rörande kapitalanskaffningar, fondgranskningar och företagsöverlåtelser, och allmän bolagsrätt. Moa tog sin juristexamen 2016 och har sedan dess främst arbetat med investeringar och privat M&A som biträdande jurist på Synch Advokat och Hannes Snellman. Moa har även arbetat på Finansinspektionens bankrättsavdelning med inriktning mot tillståndsfrågor för finansiell verksamhet.

Moa är advokat och har juristexamen från Stockholms universitet.