Coworkers·Oscar Dyrelöv
Utredare · Juridiskt biträde

Oscar Dyrelöv

ody@groadvokat.se

+46 (0)73 305 16 30

LinkedIn

Oscar Dyrelöv är aktiv inom samtliga byråns expertisområden, men med särskild fokus på kommersiella avtal och integritetsskyddsfrågor. Parallellt med att arbeta på Gro slutför Oscar sina studier på juristprogrammet vid Uppsala universitet.