Coworkers·Sophie Piir
Senior Associate · Biträdande jurist

Sophie Piir

sp@groadvokat.se

+46 (0)72 398 28 34

LinkedIn

Sophie har bred och mångårig erfarenhet av att ha arbetat som bolagsjurist i olika reglerade verksamheter, noterade bolag och start-ups med tyngdpunkt på bolagsstyrning och kommersiella avtal men även med regelefterlevnad, privacyfrågor och produktutveckling. Sophie har tidigare varit biträdande jurist på advokatfirman TM & Partners och har tjänstgjort som notarie på Norrköpings Tingsrätt.

Sophie har en juristexamen från Stockholms Universitet.