Upprättande, granskning, förhandling & skydd

Gro Leaf Icon

Upprättande och förhandling av kommersiella avtal

Gro Leaf Icon

Artistavtal, upphovsrättigheter & scenkonst

Gro Leaf Icon

IT-juridik och digital marknadsföring

COMMERCIAL / IP

Med bra avtal kan ni fokusera på det ni gör bäst

Med vår långa erfarenhet och breda kunskap om branschspecifika behov kan vi bistå er med de avtal som behövs för den löpande verksamheten på såväl nationell som internationell nivå.