Coworkers·Elin Ströberg

Elin har bred erfarenhet av ekonomiarbete och är specialist på ägarledda advokat- och juristverksamheter. Hon har över 10 års erfarenhet som auktoriserad redovisningskonsult inom sitt specialistområde såväl som från IT-branschen. Fritiden spenderar Elin helst med familjen eller på en SUP-bräda.