Coworkers·John Spiegel
Associate

John Spiegel

jsp@groadvokat.se

+46(0) 733 05 00 55

LinkedIn

John arbetar brett inom corporate finance och private equity. Han är en särskilt uppskattad rådgivare vid frågor gällande företagsöverlåtelser, kapitalanskaffningar och fondstrukturer. John har tidigare arbetat som associate på Setterwalls Advokatbyrå, och har tjänstgjort som notarie på Eksjö tingsrätt.

John har juristexamen från Göteborgs universitet, samt en kandidatexamen i företagsekonomi.