Coworkers·Oda Nyhus
Associate

Oda Nyhus

ony@groadvokat.se

+46(0) 733 13 08 77

LinkedIn

Oda arbetar brett inom corporate finance och private equity. Hon är en särskilt uppskattad rådgivare vid frågor gällande företagsöverlåtelser, kapitalanskaffningar och fondstrukturer. Oda kommer närmast från en allmän affärsjuridisk byrå och var dessförinnan Legal Counsel hos the Financial Mechanism Office i Bryssel.

Oda har juristexamen från Stockholms universitet, the University of Southampton och Maastricht University.