Coworkers·Sebastian Wiklund
Utredare · Juridiskt biträde

Sebastian Wiklund

sw@groadvokat.se

+46 (0)73 305 00 77

LinkedIn

Sebastian Wiklund är aktiv inom samtliga byråns expertisområden, men med särskild fokus på kapitalanskaffningar och i allmänna bolagsrättsliga frågor. Parallellt med att arbeta på Gro slutför Sebastian sina studier på juristprogrammet vid Uppsala universitet.