Coworkers·Sebastian Wiklund
Associate

Sebastian Wiklund

sw@groadvokat.se

+46 (0)73 305 00 77

LinkedIn

Sebastian arbetar brett med corporate finance och private equity, med särskilt fokus på kapitalanskaffningar och allmän bolagsrätt. Sebastian erlade juristexamen 2022 och skrev sitt examensarbete om finansiering av startup-bolag.

Sebastian har juristexamen från Uppsala universitet.