Rådgivning inom hela arbetsrättsfältet utifrån varje arbetsgivares specifika behov

ARBETSRÄTT / HR

Konkret, omsättningsbar rådgivning inom hela arbetsrättsfältet utifrån varje arbetsgivares specifika behov

Vi företräder arbetsgivare över hela den svenska arbetsmarknaden. Bland våra klienter återfinns både börsnoterade bolag, ägarledda små och medelstora tjänsteföretag, kommuner och regioner. Vi har även löpande kontakter med ett antal arbetsgivarorganisationer, där vi i huvudsak är ombud i rättstvister. 

Contact